Parkering - kun på skolens eller hallens P-plads

10. juni 2021 16:52 , af Poul Mortensen

Så er der etableret adgangsvej til tennisbanerne, så man kan komme derom uden at få mudder på skoene. Rigtig fint det er blevet.

Arbejdet med nedrivning af den gamle skoleadministrationsbygning, er ligeledes afsluttet og derfor skal parkering i skolegården stoppes, også uden for skoletid. Der må heller ikke parkeres på adgangsvejen til banerne, da det er en brand- og redningsvej og den benyttes ligeledes i forbindelse med halbyggeriet.

Benyt kun skolens eller hallens P-pladser.

Adgangsvejen til banerne må naturligvis godt bruges til transport af materialer til og fra banerne mv.

 

Hjælp med at minde hinanden om det, hvis nogen skulle have overset denne meddelelse.