Elektrisk adgangssystem idriftsat og kontingentopkrævning sendt ud til tennismedlemmer

20. marts 2022 20:49 , af Poul Mortensen

Nyt adgangssystem til tennisbanerne er idriftsat
Så er vi gået i luften med det nye adgangssystem. Låsen er skiftet og du kan ikke længere bruge din gamle banenøgle til at komme ind på baneanlægget.
I stedet skal du bruge MemberLink App’en eller din personlige dørkode. Se vedhæftede vejledning, som også findes via dette link.
Brug af din profil og dørkode logges i adgangssystemet og derfor er Privatlivsaftalen opdateret.

Den gamle banenøgle
Ikke relevant efter 2. april 2022.
Nuværende medlemmer
, dvs. de der har betalt kontingent i 2021, kan få deres nøgledepositum på 50 kr. refunderet, eller vælge at donere nøgledepositum til Gauerslund Tennisklub.

Hvis du vil donere, skal du ikke gøre yderligere. Hvis du vil have dit nøgledepositum retur, skal du senest den 2. april have afleveret kuvert med nøgle, dit navn og medlemsnummer samt reg. og kontonummer hvortil du vil have 50 kr. overført. Kuverten sendes til, eller afleveres på følgende adresse:

Per Knudsen
Orla Lehmannsgade 8, st.th
7100 Vejle

Opkrævning af tenniskontingent er sendt ud
Du har modtaget opkrævning af tenniskontingent og du ser din opkrævning på hjemmesiden under din Profil/Mine regninger.
Det er muligt at betale med Visa/Dankort og hvis mobilnummeret, tilknyttet dit medlemskab, har MobilePay, er der ligeledes sendt en betalingsanmodning til din MobilePay konto. Hvis flere medlemskaber er tilknyttet samme mobilnummer (eksempelvis forældre til juniormedlemmer), så vil der være en betalingsanmodning pr. medlemskab.
Et swipe i MobilePay og så er der betalt kontingent – nemmere bliver det ikke.

På seneste generalforsamling blev det besluttet, at seniorkontingent er 550 kr. og juniorkontingent er 350 kr., uanset hvornår der betales.

En sæson løber fra 1. april til 31. marts og såfremt der pr. 1. april ikke er betalt kontingent, ophører muligheden for at booke baner og der vil heller ikke være adgang til baneanlægget via det nye adgangssystem.

 

 

Det er fortsat muligt for et medlem af Gauerslund Tennisklub, at medbringe gæster mod betaling. Foreløbigt ændres der ikke på måden hvorpå der bookes for medbragte og ledsagede gæster og hvordan der betales for disse (via klubbens MobilePay-nummer).

Ved spørgsmål til kontingent kontaktes kasserer Per Knudsen og ved spørgsmål til adgangssystemet kontaktes Poul Mortensen.

 

Med venlig hilsen,

Per Knudsen og Poul Mortensen