Referat fra bestyrelsesmødet 4. februar

6. februar 2019 18:53 , af Poul Mortensen

Referatet fra mødet 4. februar, findes på siden "Administration".

 

Med venlig hilsen,

 

Bestyrelsen